Türkiye Basketbol Federasyonu

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Google Chrome Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

Yönetici Eğitimi

TBF YÖNETİCİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL SORULAR

TBF Yönetici Eğitimi kaç kategoriden oluşur?

TBF Yönetici Eğitimi; 
o 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi
o 2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici Eğitimi
o 3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici Eğitimi
olmak üzere üç kademeden oluşur.
Adaylar üst kademe eğitimine başvurabilmek için bulunduğu yöneticilik kademesinde en az iki sezon doldurmak, her sezon için yönetici lisansının vize işlemini gerçekleştirmek ve uluslararası yönetici seminerine katılmak zorundadırlar. 

TBF Yönetici Eğitimi’nde yer alan kurslar nasıl organize edilir?

Bahçeşehir Üniversitesi ile yapılan iş birliği sonucunda hazırlanmış basketbol yöneticiliği alanında teknik bilgilere ulaşacağı uzaktan eğitimin 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi derslerine adaylar akademi.tbf.org.tr adresinden başvurabilirler. Uzaktan eğitimi tamamlayan adaylar önce vize sınavına ardından da sertifika sınavına girecekler.

Kurslarda devamsızlık şartları nelerdir?

Kursların ilk aşaması olan uzaktan eğitim kısmında kişiler Federasyon tarafından belirtilen eğitim başvuru tarihleri sonuna kadar tüm konu tarama testlerini ve vize testini tamamlama zorundadırlar.
İkinci aşamada ise sınıf ortamında gerçekleşecek eğitimlerde ise kurslara en fazla bir (1) tam gün veya iki (2) yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. Eğitimin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi durumunda kursiyerlerin Federasyonun belirlediği tarih aralığında eğitimi tamamlamaları zorunludur. 

Basketbol alanında farklı kimliği olan kişiler 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’ne başvurabilir mi?

Eğitimlere 18 yaşını doldurmuş, gerekli şartları yerine getiren tüm T.C. vatandaşları başvurabilir.

Yönetici belgesi hangi liglerde zorunludur?

2020-2021 sezonu itibariyle Basketbol Süper Ligi (BSL), Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL), Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ve Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) sözleşme ile çalışacak yöneticiler için belge zorunluluğu aranacaktır.
Belge aranacak olan yönetici belge kategorisi ve teknik kadroda yer alacak olan yönetici sayısı ilgili lig talimatlarında belirtilmektedir.
TBF talimatlarının yer aldığı sayfaya ulaşmak için tıklayınız.

Eğitimler sırasında eğitmenle iletişim kurma şansım var mı?

Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşen eğitimlerde eğitmenlerle ‘’Birebir Görüşme’’ özelliği sayesinde iletişim kurulabilmektedir. Bunun yanında eğitmenler konuşma grupları açarak kişilerle dosya paylaşabilir, onlardan ödev talebinde bulunabilirler.

Uzaktan eğitim veya konu tarama testi sırasında internet bağlantısı koparsa ne yapmalıyım?

Eğitim sırasında internet bağlantısında sorun olması durumunda kişiler kendi profillerine tekrar girebilmeleri durumunda ‘’Eğitimlerim’’ sayfasından kaldıkları yerden devam edebilirler.

Aktif basketbolcuyum. 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’ne başvurabilir miyim?

Eğitimlere 18 yaşını doldurmuş ve gerekli şartları yerine getiren tüm T.C. vatandaşları başvurabilir.

Kategoriler arası geçiş şartları nelerdir?

o 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici: 
Bu kategori için düzenlenen eğitim programını kapsar.
o 2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici: 
2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici eğitim programına; 1. Kademe (C Kategorisi) yönetici belgesine sahip olan, en az iki (2) sezon doldurduğunu, bu süre zarfında en az iki (2) yönetici gelişim seminerine katıldığını ve her sezon için vize işlemlerini yaptırdığını belgeleyen yöneticiler katılabilir.
o 3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici: 
3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici eğitim programına; 2. Kademe (B Kategorisi) yönetici belgesine sahip olan, en az iki (2) sezon doldurduğunu, bu süre zarfında en az iki (2) yönetici gelişim seminerine katıldığını ve her sezon için vize işlemlerini yaptırdığını belgeleyen yöneticiler katılabilir.
Yöneticilerin bir üst kategoriye terfileri Federasyon’un yönetici sertifika programı dahilinde açtığı kurslar ile sağlanır. Yöneticiler, Federasyonun açtığı zorunlu öngörülen kurs ve seminerlere Federasyon tarafından kabul edilebilir geçerli mazeretler dışında katılmak durumundadır. Aksi takdirde o sezonda yönetici olarak görev alamazlar, bir üst kategoriye terfi ettirilmezler.

Aldığım eğitimler sonunda kendi alanımda edindiğim sertifikanın geçerlilik süresi herhangi bir durumda biter mi?

Kişilerin eğitim sonunda gerçekleşen final sınavı sonucunda aldıkları sertifikanın geçerliliği için herhangi bir sona erme süresi bulunmamaktadır. Ancak aşağıda yer alan şartların oluşması durumunda alınan sertifika geçersiz sayılabilir.
o Yönetici kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini yönetici başarı belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı yönetici başarı belgesi verildikten sonra anlaşılan yöneticilerin belge ve lisansları Federasyon tarafından geçersiz sayılır.
o 9/5/1959 tarihli ve 10201 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki suçlar arasında yer alan kural ve ihlallerin herhangi birinin işlendiğinin tespit edilmesi durumunda yöneticilerin belge ve lisansı Federasyon tarafından geçersiz sayılır.

Aldığım yönetici sertifikası sadece kulüplerde mi geçerli? Milli takımlarda da geçerliliği var mı?

Yönetici belgesi TBF tarafından organize edilen liglerde geçerlidir.

1. KADEME (C KATEGORİSİ) YÖNETİCİ EĞİTİMİ SORULARI

Eğitime başvuru şartları neler?

Kategoriler itibariyle yönetici sertifika programına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
o Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
o En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Bütün kategoriler için geçerli olup, Milli basketbolcularda en az ilköğretim mezunu olmak.)
o Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul ve görme engelli olmamak,
o Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı (6) aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
o En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
o Federasyon Disiplin Talimatı ve/veya 13/7/2019 tarihli ve 30830 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmeliği'ne göre son üç (3) yıl içinde bir defada altı (6) aydan fazla ve/veya toplam bir (1) yıldan fazla ceza almamış olmak veya müsabaka sonucunu etkileme, şike, teşvik, doping suçlarından birinden ceza almamış olmak.
Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartlardan sırasıyla; basketbol branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, en az beş (5) sezon lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

Yönetici eğitim döneminde başarılı olunması halinde istenecek belgeler neler?
 
1. Mezuniyet Belgesi (Belgenin e-devlet üzerinden temin edilen QR kodlu versiyonu da kabul edilecektir.)
2. Yönetici Bilgi Formu (Yönetici Bilgi Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.)
3. Adli Sicil Kaydı (Belgenin e-devlet üzerinden temin edilen QR kodlu versiyonu da kabul edilecektir.)
4. TBF Cezası Yoktur Yazısı Talep Formu (Cezası Yoktur Yazısı Talep Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.)
5. Spor Bilgi Sistemi’nden alınan Sportif Ceza Bilgi Formu (Sportif Ceza Bilgi Formu başvuru rehberine buradan ulaşabilirsiniz.)
 
Eğitimlere 18 yaşından küçükler başvurabilir mi?

Eğitimlere 18 yaşını doldurmuş ve gerekli şartları yerine getiren tüm T.C. vatandaşları başvurabilirler.

T.C. vatandaşı dışındakiler başvurabilir mi?

Eğitimlere sadece T.C. vatandaşları başvurabilirler. (Detaylı bilgi için akademi@tbf.org.tr)

Eğitim ücreti ne kadar?

2022 Yılı Yönetici Eğitim Bedelleri şu şekildedir;

 Yönetici Kursları Katılım Ücretleri:
1.Kademe (C Kategorisi) Yönetici Kurs 300 TL
2.Kademe (B Kategorisi) Yönetici Kurs 900 TL
3.Kademe (A Kategorisi) Yönetici Kurs 1500 TL

Seminer Ücretleri:

Ulusal Yönetici Gelişim Semineri (Yerinde Katılım) 500 TL
Ulusal Yönetici Gelişim Semineri (Çevrimiçi Katılım) 750 TL
Uluslararası Yönetici Gelişim Semineri (Yerinde Katılım) 750 TL
Uluslararası Yönetici Gelişim Semineri (Çevrimiçi Katılım) 1.250 TL
Uluslararası Yönetici Gelişim Semineri (Yabancı Katılımcı) 240 EUR
 

 Not: Yönetici Kursu başvuru ödemeleri www.akademi.tbf.org.tr  sayfasından gerçekleşmektedir.

1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’ne ne zaman başvurabilirim?

o TBF Akademi Duyurular sayfasında paylaşılan tarihler arasında başvuru yapabilirsiniz.

1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan konu testi nedir?

Konu Testi:
o Her bir derse ait konu testi bulunmaktadır.
o Adaylar, eğitime ait ders videosunu izlendikten sonra konu testini yapabilirler.
o Adaylar, ancak konu testlerini tamamladıktan sonra 1. Kademe Yönetici Eğitimi sonunda vize sınavına erişebilirler. Sistemdeki tüm konu testleri için başarı puanı 70'tir.
o Adayların konu testlerine 5 kez katılma imkanı bulunmaktadır.
o Adayın tamamladığı konu testlerinde her sınavda aldığı en yüksek test sonucu genel puan hesaplamasına eklenmektedir.

1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan vize sınavı nedir?

Vize Sınavı:
o Adaylar, tüm konu testlerini tamamlamalarının ardından vize sınavına giriş hakkı kazanırlar.
o Vize sınavı, tüm eğitimlerin soru havuzundan otomatik şekilde anlık seçilen otuz  (30) sorudan oluşur.
o Adaylar vize sınavına bir (1) kere girebilirler.
o Vize sınavında alınan puan ders notunun %40'ını etkiler.

1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan sertifika sınavı nedir?

Sertifika Sınavı:
o Vize sınavını tamamlayan adaylar sertifika sınavına girmeye hak kazanırlar.
o Adayların sertifika sınavı öncesinde gerçekleşecek iki (2) günlük sınıf eğitime katılmaları zorunludur.
o Sertifika sınavı, belirlenen tarihte, belirlenen bilgisayar laboratuvarında gerçekleşir. Sınavın detayları adaylara TBF tarafından ayrıca duyurulur.
o Sertifika sınavında alınan puan ders notunun %60'ını etkiler.
o Sertifika eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az yetmiş (70) puan alınması gerekir.

2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici Eğitimi’ne ne zaman başvurabilirim?

o TBF Akademi Duyurular sayfasında paylaşılan tarihler arasında başvuru yapabilirsiniz.

2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan konu testi nedir?

Konu Testi:
o Her bir derse ait konu testi bulunmaktadır.
o Adaylar, eğitime ait ders videosunu izlendikten sonra konu testini yapabilirler.
o Adaylar, ancak konu testlerini tamamladıktan sonra 1. Kademe Yönetici Eğitimi sonunda vize sınavına erişebilirler. Sistemdeki tüm konu testleri için başarı puanı 70'tir.
o Adayların konu testlerine 5 kez katılma imkanı bulunmaktadır.
o Adayın tamamladığı konu testlerinde her sınavda aldığı en yüksek test sonucu genel puan hesaplamasına eklenmektedir.

2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan vize sınavı nedir?

Vize Sınavı:
o Adaylar, tüm konu testlerini tamamlamalarının ardından vize sınavına giriş hakkı kazanırlar.
o Vize sınavı, tüm eğitimlerin soru havuzundan otomatik şekilde anlık seçilen otuz  (30) sorudan oluşur.
o Adaylar vize sınavına bir (1) kere girebilirler.
o Vize sınavında alınan puan ders notunun %40'ını etkiler.

2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan sertifika sınavı nedir?

Sertifika Sınavı:
o Vize sınavını tamamlayan adaylar sertifika sınavına girmeye hak kazanırlar.
o Adayların sertifika sınavı öncesinde gerçekleşecek iki (2) günlük sınıf eğitime katılmaları zorunludur.
o Sertifika sınavı, belirlenen tarihte, belirlenen bilgisayar laboratuvarında gerçekleşir. Sınavın detayları adaylara TBF tarafından ayrıca duyurulur.
o Sertifika sınavında alınan puan ders notunun %60'ını etkiler.
o Sertifika eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az yetmiş (70) puan alınması gerekir.

3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici Eğitimi’ne ne zaman başvurabilirim?

o TBF Akademi Duyurular sayfasında paylaşılan tarihler arasında başvuru yapabilirsiniz.

3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan konu testi nedir?

Konu Testi:
o Her bir derse ait konu testi bulunmaktadır.
o Adaylar, eğitime ait ders videosunu izlendikten sonra konu testini yapabilirler.
o Adaylar, ancak konu testlerini tamamladıktan sonra 1. Kademe Yönetici Eğitimi sonunda vize sınavına erişebilirler. Sistemdeki tüm konu testleri için başarı puanı 70'tir.
o Adayların konu testlerine 5 kez katılma imkanı bulunmaktadır.
o Adayın tamamladığı konu testlerinde her sınavda aldığı en yüksek test sonucu genel puan hesaplamasına eklenmektedir.

3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan vize sınavı nedir?

Vize Sınavı:
o Adaylar, tüm konu testlerini tamamlamalarının ardından vize sınavına giriş hakkı kazanırlar.
o Vize sınavı, tüm eğitimlerin soru havuzundan otomatik şekilde anlık seçilen otuz  (30) sorudan oluşur.
o Adaylar vize sınavına bir (1) kere girebilirler.
o Vize sınavında alınan puan ders notunun %40'ını etkiler.

3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici Eğitimi’nde uygulanan sertifika sınavı nedir?

Sertifika Sınavı:
o Vize sınavını tamamlayan adaylar sertifika sınavına girmeye hak kazanırlar.
o Adayların sertifika sınavı öncesinde gerçekleşecek iki (2) günlük sınıf eğitime katılmaları zorunludur.
o Sertifika sınavı, belirlenen tarihte, belirlenen bilgisayar laboratuvarında gerçekleşir. Sınavın detayları adaylara TBF tarafından ayrıca duyurulur.
o Sertifika sınavında alınan puan ders notunun %60'ını etkiler.
o Sertifika eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az yetmiş (70) puan alınması gerekir.

Yönetici Denklik işlemleri devam ediyor mu?

Yönetici Talimatının 24'üncü maddesinin 6'ncı bendine istinaden yönetici denklik işlemleri kaldırılmıştır.

 


Sosyal Medya Hesaplarımız

Mobil App İndir (Ücretsiz)

Türkiye Basketbol Federasyonu
Sinan Erdem Spor Salonu, Zuhuratbaba Mah. Ataköy Bulvarı No: 14 Bakırköy | İSTANBUL