Türkiye Basketbol Federasyonu

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Google Chrome Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

Eğitim Kurulu

 
 
 • Antrenör eğitim kursuna katılacak olan adaylarda aranan şartlar nelerdir?

  Kategoriler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacak olan adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
  a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
  b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
  d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
  e) Federasyon disiplin yönergesi ve/veya 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.
  Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; basketbol branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, faal olarak herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği görevini yürütmek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
 • Antrenörlerin sınıflandırılması ve görev alanları nelerdir?

  Antrenörler beş (5) kategoride olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;
  a. 1. Kademe (E Kategorisi Antrenör)
  b. 2. Kademe (D Kategorisi Antrenör)
  c. 3. Kademe (C Kategorisi Antrenör)
  d. 4. Kademe (B Kategorisi Antrenör)
  e. 5. Kademe (A Kategorisi Antrenör)

  Görev alanları için "Antrenör Talimatı" sayfa 19 ve 20'yi incelemek için tıklayınız.
  Bölge bazında il dağılımına ulaşmak için tıklayınız.
 • Antrenör Kursuna Nasıl Başvuru yapabilirim?

  Kurs başvurusunda bulunacak adaylar, başvuru ekranına buradan ulaşabilirler.

 • 1. Kademe Kurs başvurusunda bulunmuştum kabul edildi mi? Nasıl öğrenebilirim?

  Federasyon resmi sitesinde yer alan eğitim bölümü sekmesinde kursa ait (teknik yeterlilik sınavına kabul edilme) aday kabul sonuç listesi, kurs başlangıcından yedi (7) gün önce ilan edilecektir. Kursa müracaat eden adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu listede isimlerini görmeden ulaşım, konaklama vb. gibi işlemlerde bulunmamaları önemle hatırlatılır.

 • 1. Kademe kurs başvurusu kabul edilen antrenör adayları ne yapmaları gerekmektedir?

  Resmi sitemizde bulunan ders programına göre hareket edip, belirtilen saatlerde kursun yapılacağı spor salonunda, teknik yeterlilik sınavına uygun kıyafetler ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

  Teknik Yeterlilik Sınavı, her kursun ilk günü saat 08.30’da başlayacaktır. Sınav, parkurda istenen basketbol tekniklerinin sıralı uygulanması esasına göre gerçekleştirilecektir.

 • Teknik Yeterlilik sınavından başarılı olan adaylar nasıl hareket etmelidirler?

  Ders programına göre kursun ikinci günü öğleden sonraki programa dahil olup, 12 gün boyunca dersleri takip etmeleri gerekmektedir.

 • Kurslarda devam zorunluluğu var mı?

  Kursa en fazla bir (1) tam gün veya iki (2) yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. İki (2) yarım gün mazeretsiz izin hakkı; 1. Kademe kurslarında, “özel antrenman bilgisi” ve “teknik taktik” dersleri ile 2, 3, 4 ve 5’inci kademe kurslarında “antrenman bilgisi” ve “teknik taktik” derslerini kapsamaz. Bu dersler için devam zorunluluğu esastır.

 • Kurs katılımcılarına Federasyon konaklama imkanı sağlıyor mu?

  Konaklama organizasyonu kursiyerler tarafından yapılır ve masrafları kursiyerler tarafından karşılanır.

 • Kursun yapılacağı yeri nereden öğrenebilirim?

  Başvuru ekranında ilgili kursun ders programı içeriğinden öğrenebilirsiniz.

 • 1. Kademe antrenör kurslarında temel ve özel derslerden muafiyet hakkı kimleri kapsamaktadır?

  Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olan adaylar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. (Sadece Oyun Kuralları Bilgisi, Özel Antrenman Bilgisi ve Teknik-Taktik derslerinden sorumlu olacaklardır. Bu derslere katılım zorunluluğu olup devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.) Aktif öğrenci olanlar, temel eğitim programındaki dersleri alıp başarılı olduklarını belgelemiş olsalar dahi bu derslerden ilgili yönerge gereği muaf olamazlar.
  • Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları, temel eğitim programında yer alan dersleri öğrenim hayatları boyunca başarıyla tamamladıklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, beş (5) yıl içinde temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
  • Muafiyet hakkı kazanan kişiler resmi sitemizde yayınlanacak ders programına göre hareket edip, sadece Oyun Kuralları Bilgisi, Özel Antrenman Bilgisi ve Teknik-Taktik derslerine katılacaklardır. Bu derslere katılım zorunluluğu olup devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.
  • Basketbol branşında Federasyonumuzca açılan hakemlik kurslarına katılarak başarılı olan ve bunu belgeleyen adaylar, antrenör kursunda “Oyun Kuralları” dersinden muaf tutulurlar.
   
 • Kursu başarı ile bitirdim antrenör belgemi nasıl alabilirim?

  Antrenör belgeleri, ilgili kursun sınav sonuçları resmi sitemizde yayınlandıktan sonra, en kısa zaman içerisinde belirtilen adreslere kargo yolu ile gönderilecektir.

 • Kurslarda en fazla kaç dersten başarısız olursam kurs tekrarı olurum?

  Eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından, 1. kademe E kategorisi antrenör kursunda en fazla 5 dersten, 2-3-4. ve 5. kademe antrenör kurslarında da en fazla üç dersten başarısız olanların ilişikleri kesilir. Bu sayıların altında derslerden başarısız olanlar, daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmek şartıyla, başarısız olduğu ders veya derslerden beş (5) yıl içerisinde, aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahiptir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların ilişikleri kesilir.

 • Başarısız olduğum ders ve/veya derslerin bütünleme sınavına nasıl katılabilirim?

  Bütünlemeye katılacak kişiler başarısız olunan dersten ve/veya derslerden o yıl ya da 5 yıl içerisinde açılacak olan aynı kategoride herhangi bir kursa katılabilirler.

  Kurs başvuru sayfasında bulunan bütünleme bilgi formunu, kurs ön kayıt tarihleri içerisinde TBF eğitim departmanına ( egitim@tbf.org.tr ) mail yolu ile göndermeleri yeterli olacaktır.

 • Antrenörler pasif duruma nasıl düşer?

  Federasyon tarafından verilen lisansa sahip olan antrenörlerin görev aldıkları her sezon için en az bir (1) antrenör gelişim seminerine katılmaları ve görev aldıkları sezon içerisinde vize işlemlerini yapmaları zorunludur. Bu şartları yerine getirmeyen antrenörler “Pasif Antrenör” statüsüne geçerler. Antrenörler Faaliyet Programı içerisinde açılan antrenör gelişim seminerine katılması halinde “Aktif Antrenör” statüsünü kazanırlar ve lisanslarını vize ettirdikten sonra takım çalıştırma hakkını elde ederler. 5. Kademe (A Kategorisi) antrenörlük lisans veya belge sahibi antrenörlerin ‘’Aktif Antrenör’’ statüsünü kazanabilmeleri için vize işlemlerini tamamlamaları yeterlidir.

 • Besyo mezunuyum uzmanlık dalım basketbol, antrenör belgesi nasıl alabilirim?

  Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlara Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereğince Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca durumlarına uygun denklik işlemi yapılarak antrenörlük belgesi verilir.

  Ayrıntılı Bilgi:

  Tel : 0312 310 39 77-78-79

  Mail : sporegitim@sgm.gov.tr

 • Bulunduğum kategoriden bir üst kategoriye nasıl terfi ederim? Şartlar nelerdir?

  Başvuru şartları için ilgili kurs başlığı altındaki bilgilendirmeyi inceleyebilirsiniz.
 • Antrenör belgemi yeni aldım, İlk defa vize (kart) işlemi yaptırmak istiyorum, nasıl yaptırabilirim?

  Antrenörler bulundukları kategoriye uygun şekilde resmi sitemizde bulunan antrenör lisansı vize bilgi formunu doldurup istenilen evraklar ile birlikte Federasyonumuzun Ankara ofisine kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

  Not: Vize yaptırmak istenilen sezon, Federasyonumuz faaliyet programında yer alan herhangi bir gelişim seminere katılmamış kişiler ‘’Pasif Antrenör’’ statüsüne geçerler. Pasif duruma düşen antrenörler açılacak olan ilk seminere katılana kadar vize işlemi yaptıramazlar.

  Vize bilgi formu ve istenilen evraklara buradan ulaşabilirsiniz.

 • Bir önceki sezon vize işlemi yaptırdım bu sezon nasıl vize (kart) işlemi yaptırabilirim?

  Bir önceki sezondan antrenör lisansına sahip kişiler sadece resmi sitemizde bulunan antrenör lisansı başvuru bilgi formunu, lisans kartını ve belirtilen bedelin dekontunu göndermeleri yeterli olacaktır. Lisansın arkasındaki hologram yeri dolana kadar kart ücreti (20TL) yatırmayacaklardır.

  Vize bilgi formu ve istenilen evraklara buradan ulaşabilirsiniz.

 • Besyo mezunuyum. Antrenör belgemi Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan aldım vize (kart) işlemi nasıl yaptırabilirim?

  Kişilerin, Spor Eğitim Dairesi Başkanlığından almış oldukları belge tarihi üzerinden 2 yıl geçmemek kaydıyla resmi sitemizde bulunan vize bilgi formu, antrenör belgesi aslı, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, ve bulundukları kategori için istenilen bedelin dekontunu, vize bilgi formunda yazan kargo adresine göndermeleri gerekmektedir.

  Not: Not: Vize yaptırmak istenilen sezon, Federasyonumuz faaliyet programında yer alan herhangi bir gelişim seminere katılmamış kişiler ‘’Pasif Antrenör’’ statüsüne geçerler. Pasif duruma düşen antrenörler açılacak olan ilk seminere katılana kadar vize işlemi yaptıramazlar.

  Vize bilgi formu ve istenilen evraklara buradan ulaşabilirsiniz.

 • Vize (kart) için göndermiş olduğum evraklar Federasyona ulaştı mı nasıl öğrenebilirim?

  Vize için göndermiş olduğunuz başvuru evraklarının Federasyona ulaşıp ulaşmadığına dair bilgiyi gönderim yaptığınız kargo şirketinden öğrenebilirsiniz. İlgili evraklar tarafımıza ulaştıktan en geç 5 iş günü içerisinde kargo yolu ile tarafınıza iletilir.

 • Antrenör gelişim seminerlerine nasıl katılabilirim? Seminer başvurum kabul edildi mi?

  Seminer başvurusunda bulunacak adaylar, başvuru ekranına buradan ulaşabilirler. Seminer başvurunuzun onay durumunu Spor Bilgi Sistemi üzerinden "seminer başvurularım" bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Mobil App İndir (Ücretsiz)

Türkiye Basketbol Federasyonu
TBF Binası 10. Yıl Caddesi 34020 Zeytinburnu | İstanbul