Türkiye Basketbol Federasyonu

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Google Chrome Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

İl Spor Dalı Temsilcileri Başvuru Süreci Başladı

10.11.2021


4 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu sonrasında İl Spor Dalı temsilcilerinin görev süreleri dolmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu, İl Spor Dalı Temsilcilerini yeniden belirleme çalışmaları ve sürecine başlamıştır.

Bu kapsamda İl Spor Dalı Temsilcisi adaylarının 22 Kasım 2021 tarihine kadar bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir.

Adaylarda aranacak nitelikler

- T.C. Vatandaşı olmak
- Başvuru tarihinde 25 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olmak
- En az lise ve dengi okul mezunu olmak
- Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak
- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

* Kulüp yönetim kurulu üyesi ve faal antrenör, hakem, gözlemci ve basketbolcu olanlar İl Temsilcisi seçildikten sonra bu görevlerine son vermek zorundadırlar

Sosyal Medya Hesaplarımız

Mobil App İndir (Ücretsiz)

Türkiye Basketbol Federasyonu
TBF Binası 10. Yıl Caddesi 34020 Zeytinburnu | İstanbul