Türkiye Basketbol Federasyonu

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Google Chrome Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

29.01.2021 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

29.01.2021


Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 29 Ocak 2021 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

 

1 - E.2021/26

Bodrum Karya Spor Kulübü’nün, 19.01.2021 tarihinde Muğla’da oynanan Bodrum Karya – Fenerbahçe Gelişim TKBL müsabakası ile ilgili olarak, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 51.5.1. maddesine aykırılık nedeniyle 2020–2021 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin birisi kesinleşmiş iki ayrı cezanın bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Basketbol Disiplin Kurulu’nun 01.01.2021 tarih, E.2020/189, K.2021/5 sayılı dosyasından verilen cezanın kesinleşmiş olduğu anlaşılmakla, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/36)

 

2 - E.2021/27

Antalya 07 Basketbol Spor Kulübü’nün, 20.01.2021 tarihinde Antalya’da oynanan Antalya 07 Basketbol – Çeşme Basketbol TKBL müsabakasında, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 97.9. maddesine aykırı biçimde en az “B” kategori (2. Kademe) yönetici sertifikasına sahip bir (1) genel menajer veya en az “C” kategori (1. Kademe) yönetici sertifikasına sahip bir (1) takım/idari menajeri görevlendirmemiş olması nedeniyle -aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2021/17 sayılı dosyasından verilen kararı müsabaka tarihi olan 20.01.2021 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğundan, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/37)

 

3 - E.2021/28

Çeşme Basketbol Kulübü’nün, 20.01.2021 tarihinde Antalya’da oynanan Antalya 07 Basketbol – Çeşme Basketbol TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 94.5. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/38)

4 - E.2021/29

Asya Kartalları Spor Kulübü’nün, 23.01.2021 tarihinde İstanbul’da oynanan Asya Kartalları – TED Ankara Kolejliler TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 33. ve 64. maddelerine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/39)

 

5 - E.2021/30

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Zeki Kerem Mağdenli’nin, 23.01.2021 tarihinde İstanbul’da oynanan Asya Kartalları – TED Ankara Kolejliler TB2L müsabakası ile ilgili olarak; TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu / seyircisiz müsabakalar için önlemler başlığının T maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu / seyircisiz müsabakalar için önlemler başlığının DD maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün Ek-5 seyircisiz müsabakalarda salona girebilecekler maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün tedbirlerin takibi ve test uygulamaları / test yapılması gereken kişiler maddesi ile Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 24.1. ve 59. maddelerine aykırılık nedeniyle ve ihlalin Basketbola Dönüş Protokolüne uygun COVID-19 PCR testinin bildiriminin yapılmaması seviyesinde kaldığı dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/40)

 

6 - E.2021/31

Kadıköy İstanbul Spor Kulübü basketbolcusu Tevfik Atakan Gökseven’in, 23.01.2021 tarihinde İzmir’de oynanan Batı Ege – Kadıköy İstanbul SK TB2L müsabakasındaki diskalifiye sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/41)

 

7 - E.2021/32

Saray Belediye Spor Kulübü basketbolcusu Alperen Doğan’ın, 24.01.2021 tarihinde Tekirdağ’da oynanan Saray Belediyespor – Darıca Gençlerbirliği TB2L müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/42)

 

8 - E.2021/33

24.01.2021 tarihinde Adana’da oynanan Ceyhan Belediyesi – İstanbul Üniversitesi TKBL müsabakası ile ilgili olarak;

A. Ceyhan Belediyesi Basketbol Spor Kulübü’nün, gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2020–2021 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

B.  Ceyhan Belediyesi Basketbol Spor Kulübü yöneticisi Mehmet Ali Özen, her ne kadar hakaret disiplin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de; müsabaka görevlileri raporlarında yazılı ifadelerin kim tarafından sarf edildiği belirlenemediğinden, kısmi ikrar konusu sözlü ve fiili eylemler bütününün sportmenliğe aykırı hareket olarak tespitine, ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/2. ve 29/3. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

C.  Ceyhan Belediyesi Basketbol Spor Kulübü görevlisi Abdurrahman Murat Koruklu’nun;

a.   Hakareti nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 4.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2.187,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Cezaların toplanması sureti ile neticeten 3.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/43)

 

9 - E.2021/34

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün, 23.01.2021 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş Icrypex – Galatasaray ING Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

a.   TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün salon ve tesis yönetimi / genel kurallar ve önlemler başlığının 5. maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu / seyircisiz müsabakalar için önlemler başlığının DD maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün Ek-5 seyircisiz müsabakalarda salona girebilecekler maddesi ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 31. ve 70. maddelerine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu / seyircisiz müsabakalar için önlemler başlığının A maddesi ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 31. ve 70. maddelerine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 15.000,00.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu / seyircisiz müsabakalar için önlemler başlığının H maddesi ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 31. ve 70. maddelerine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

d.  Cezaların toplanması sureti ile neticeten 30.000,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/44)

 

10 - E.2021/35

Fethiye Belediye Spor Kulübü’nün, 24.01.2021 tarihinde Muğla’da oynanan Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor – Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak; TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün salon ve tesis yönetimi / genel kurallar ve önlemler başlığının 5. maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu / seyircisiz müsabakalar için önlemler başlığının DD maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün Ek-5 seyircisiz müsabakalarda salona girebilecekler maddesi ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 31. ve 70. maddelerine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2020-2021 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin Basketbol Disiplin Kurulu’nun 11.11.2020 tarih, E.2020/148, K.2020/155 sayılı dosyasından kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/45)

 

11 - E.2021/36

Kayseri Basketbol Spor Kulübü görevlisi Ahmet Bozbey’in, 27.01.2021 tarihinde Ankara’da oynanan Nesibe Aydın – Bellona Kayseri Basketbol Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/46)

 

 12 - E.2021/37

Canik Belediye Spor Kulübü’nün, 27.01.2021 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray – Samsun Canik Belediye Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 83.1. maddesine aykırı biçimde bir tıp doktoru veya fizyoterapistin müsabakada görevlendirilmemesi nedeniyle 2020-2021 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin Basketbol Disiplin Kurulu’nun 14.01.2021 tarih, E.2021/15, K.2021/23 sayılı dosyasından kesinleşmiş bir cezasının bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/47)

 

Karar verilmiştir.

 

Av. Dr. Can YALÇINKAYA

Disiplin Kurulu Başkanı

Sosyal Medya Hesaplarımız

Mobil App İndir (Ücretsiz)

Türkiye Basketbol Federasyonu
TBF Binası 10. Yıl Caddesi 34020 Zeytinburnu | İstanbul