Türkiye Basketbol Federasyonu

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Google Chrome Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

19.01.2023 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

19.01.2023


Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 19 Ocak 2023 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

 

1 - E.2023/24

14.01.2023 tarihinde İzmir’de oynanan Aliağa Petkim Spor – Türk Telekom Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

A. Petkim Spor Kulübü basketbolcusu Dorukhan Engindeniz’in;

a.   Her ne kadar saldırı disiplin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de; müsabaka görüntüleri izlenmek sureti ile yapılan değerlendirme neticesinde fiili müdahalenin sportmenliğe aykırı hareket disiplin ihlali boyutunda kaldığı anlaşılarak ve sportmenliğe aykırılık ihtiva eden eylemin ağırlığı dikkate alınarak asgari hadden uzaklaşmak suretiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. maddesi gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 62.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 31.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Kişilik haklarına saldırısı nedeniyle, ihlalin 2022–2023 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/5. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/3. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 43.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 21.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Cezaların toplanması sureti ile 53.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

B.  Petkim Spor Kulübü görevlisi Alptuğ Derya Günay’ın, kişilik haklarına saldırısı nedeniyle, ihlalin 2022–2023 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/5. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/3. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 43.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 21.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/26)

 

2 - E.2023/25

Antalya Güneşi Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 14.01.2023 tarihinde Balıkesir’de oynanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor – Antalya Güneşi misli.com Türkiye Basketbol Ligi müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 85.5. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle ve aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2023/4 sayılı dosyasından ceza verilmiş olmasına rağmen herhangi bir cezasızlık sebebine dayanmadığı anlaşılan ihlalde ısrarın devam ettiği anlaşılmakla gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek; Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/27)

 

3 - E.2023/26

Konyaspor Kulübü’nün, 14.01.2023 tarihinde Konya’da oynanan Ayos Konyaspor Basketbol – Pınar Karşıyaka Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

a.   Gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle;

               i.    Eylemin 2022–2023 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez (T.27.10.2022-E.2022/312, T.02.12.2022-E.2022/361) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

             ii.    Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 69. maddesi uyarınca bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/6. maddesi gereğince 15.000,00-TL eklenmek sureti ile toplam 105.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

               i.    Eylemin 2022–2023 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 30.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

             ii.    Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 69. maddesi uyarınca bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/7. maddesi gereğince 15.000,00-TL eklenmek sureti ile toplam 45.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Cezaların toplanması sureti ile 150.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/28)

 

4 - E.2023/27

Bodrum Karya Spor Kulübü’nün, 14.01.2023 tarihinde Balıkesir’de oynanması gereken Burhaniye Belediyespor – Bodrum Karya KBBL müsabakasına, müsabaka başlama saatinde ve 15 dakikalık bekleme süresi sonunda geçerli mazereti olmaksızın katılmaması nedeniyle;

a.   Basketbol Disiplin Talimatı’nın 45/1. maddesi gereğince 1 puan indirme ve 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 22/1/a., 22/2. ve Basketbol Disiplin Talimatı’nın 45/4. maddeleri gereğince hükmen mağlubiyetine, oybirliği ile; (K.2023/29)

 

5 - E.2023/28

Büyük Anadolu Spor Kulübü görevlisi Erdal Sönmez’in, 13.01.2023 tarihinde Ankara’da oynanan Büyük Anadolu Spor – Geçit Spor TB2L müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. maddesi gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/30)

 

6 - E.2023/29

15.01.2023 tarihinde İstanbul’da oynanan Üsküdar Belediyesi – Çayırova Belediyesi TB2L müsabakası ile ilgili olarak;

a.   Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü’nün, gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2022–2023 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü basketbolcusu Mert Halavurte, her ne kadar saldırı disiplin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de; müsabaka görüntüleri izlenmek sureti ile yapılan değerlendirme neticesinde fiili müdahalelerin sportmenliğe aykırı hareket disiplin ihlali boyutunda kaldığı ancak birden fazla kişiye devamlılık içerisinde işlenerek içtima oluşturduğu anlaşıldığından eylemlerin ağırlığı da dikkate alınarak asgari hadden uzaklaşılmak suretiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. maddesi uyarınca verilmesi gerektiği tespit edilen 3.000,00-TL para cezasının Basketbol Disiplin Talimatı’nın 9/2. maddesi düzenlemesi uyarınca 3.750,00-TL olarak uygulanmasına, fiillerin müsabaka görevlilerine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca ¼ oranında arttırılarak 4.687,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 2.343,75-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü basketbolcusu Tamer Erden, her ne kadar saldırı disiplin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de; müsabaka görüntüleri izlenmek sureti ile yapılan değerlendirme neticesinde fiili müdahalenin sportmenliğe aykırı hareket disiplin ihlali boyutunda kaldığı anlaşılarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. maddesi gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/31)

 

7 - E.2023/30

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü antrenörü Ulvi Doğan Deniz’in, 15.01.2023 tarihinde İstanbul’da oynanan Üsküdar Belediyesi – Çayırova Belediyesi TB2L müsabakasındaki kişilik haklarına saldırısı nedeniyle, ihlalin 2022–2023 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/5. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/3. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/32)

 

8 - E.2023/31

Seyhan Belediye Spor Kulübü’nün, 14.01.2023 tarihinde Adana’da oynanan Çukurova Üniversitesi Seyhan Belediyespor – Lima Spor TB2L müsabakasında gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2022–2023 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/33)

 

9 - E.2023/32

13.01.2023 tarihinde Gaziantep’te oynanan Doğa Koleji Gaziantep Gençlik – Nazilli Belediyespor TB2L müsabakası ile ilgili olarak;

A. Nazilli Belediye Spor Kulübü antrenörü Öğünç Tokgöz’ün;

a.   Gerçekleştirilen eylem neticesinde verilen diskalifiye kararı sonrası Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca tedbirli olduğu halde tedbire uymadığından Basketbol Disiplin Talimatı’nın 36/1. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli ve samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza 1/3’üne kadar indirilerek 1 müsabakadan men ve 1.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Kişilik haklarına saldırısı nedeniyle, ihlalin 2022–2023 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/5. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/3. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Cezaların toplanması sureti ile 1 müsabakadan men ve 2.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

B.  Nazilli Belediye Spor Kulübü basketbolcusu Serhad Çorumlular’ın, kişilik haklarına saldırısı nedeniyle, ihlalin 2022–2023 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/5. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/3. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/34)

 

10 - E.2023/33

Edirne DSİ Spor Kulübü’nün, 14.01.2023 tarihinde Edirne’de oynanan Edirne DSİ Spor – Kırklareli Fen Bilimleri KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 84.1. maddesine aykırı biçimde sahaya çıkan kenar yönetim kadrosunda en az bir menajer bulundurulmaması nedeniyle ve aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2023/11 sayılı dosyasından ceza verilmiş olmasına rağmen herhangi bir cezasızlık sebebine dayanmadığı anlaşılan ihlalde ısrarın devam ettiği anlaşılmakla gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek; Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/35)

 

11 - E.2023/34

Kırklareli Fen Bilimleri Okulları Spor Kulübü’nün, 14.01.2023 tarihinde Edirne’de oynanan Edirne DSİ Spor – Kırklareli Fen Bilimleri KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 84.1. maddesine aykırı biçimde sahaya çıkan kenar yönetim kadrosunda en az bir menajer bulundurulmaması nedeniyle ve aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2023/20 sayılı dosyasından ceza verilmiş olmasına rağmen herhangi bir cezasızlık sebebine dayanmadığı anlaşılan ihlalde ısrarın devam ettiği anlaşılmakla gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek; Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/36)

 

12 - E.2023/35

Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetler A.Ş.’nin, 15.01.2023 tarihinde Bursa’da oynanan Frutti Extra Bursaspor – Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

a.   Gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle; eylemlerin 2022–2023 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada dördüncü kez (T.14.10.2022-E.2022/291, T.24.11.2022-E.2022/340, T.08.12.2022-E.2022/372) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 120.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

               i.    Eylemin 2022–2023 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez (T.02.01.2023-E.2022/412, T.05.01.2023-E.2023/2) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

             ii.    Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 69. maddesi uyarınca üç anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/7. maddesi gereğince 45.000,00-TL eklenmek sureti ile toplam 135.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

           iii.    Kulüp görevlilerinin, müsabaka görevlileri raporlarında tespit edilen yardımları ve ihlalin önlenmesi adına ortaya konulan olumlu gayretleri Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ¼ oranında indirilerek 101.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 33/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 2022–2023 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 27.10.2022 tarih, E.2022/311, K.2022/311 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

d.  Cezaların toplanması sureti ile 233.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/37)

 

13 - E.2023/36

13.01.2023 tarihinde Bursa’da oynanan Frutti Extra Bursa – Kadıköy İstanbul TB2L müsabakası ile ilgili olarak;

A. Kadıköy İstanbul Spor Kulübü basketbolcusu Taha Şentürk;

a.   Her ne kadar saldırı disiplin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de müsabaka görüntüleri izlenmek sureti ile yapılan değerlendirme neticesinde fiili müdahalenin kural dışı hareket disiplin ihlali boyutunda kaldığı,

b.  Niteliği Kurulumuzca kural dışı hareket olarak tespit edilen eylem ile rakip takımın aynı basketbolcusuna yönelik gerçekleştirilen kişilik haklarına saldırı eylemlerinin bir bütünlük arz ederek içtima oluşturduğu anlaşıldığından, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 9/3. maddesi düzenlemesi dikkate alınarak verilmesi gereken 2.000,00-TL para cezasının 2.500,00-TL para cezası olarak uygulanmasına,

B.  Kadıköy İstanbul Spor Kulübü basketbolcusu Bertan Gençalioğlu’nun, kişilik haklarına saldırısı nedeniyle ve sübutu tespit edilen sevke konu eylemin birden fazla kişiye tek bir fiille işlenerek içtima oluşturduğu anlaşıldığından, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 9/2. maddesi düzenlemesi dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/5. maddeleri gereğince verilmesi gereken 2.000,00 TL para cezasının 2.500,00 TL para cezası olarak uygulanmasına, oybirliği ile; (K.2023/38)

 

14 - E.2023/37

Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün, 15.01.2023 Kayseri’de oynanan Melikgazi Kayseri Basketbol – Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 81.1. maddesine aykırı biçimde sahaya çıkan kenar yönetim kadrosunda en az bir yardımcı antrenör bulundurulmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2022–2023 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin biri kesinleşmiş iki ayrı cezanın (T.28.12.2022-E.2022/404-K.2022/405, T.12.01.2023-E.2023/9-K.2023/11) bulunduğu anlaşılmakla, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/39)

 

15 - E.2023/38

15.01.2023 tarihinde Yalova’da oynanan Semt77 Yalovaspor – Bornova Belediyesi Karşıyaka misli.com Türkiye Basketbol Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

a.   Yalova Spor Basketbol Kulübü’nün, gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle;

               i.    Eylemin 2022–2023 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez (T.24.11.2022-E.2022/343, T.05.01.2023-E.2023/3) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

             ii.    Gerçekleşen salon ve seyirci olayı nedeniyle eylemi gerçekleştiren seyircinin tahliye edilmesinin de gerektiği ve müsabakanın 7 dakika durduğu anlaşıldığından, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/6. maddesi gereğince 10.000,00-TL eklenmek sureti ile toplam 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

           iii.    Kulüp görevlilerinin, müsabaka görevlileri raporlarında tespit edilen yardımları ve ihlalin önlenmesi adına ortaya konulan olumlu gayretleri Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ¼ oranında indirilerek 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Yalova Spor Basketbol Kulübü görevlisi Muhteşem Onay Tuna’nın, kişilik haklarına saldırısı nedeniyle, ihlalin 2022–2023 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/5. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/3. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 9.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/40)

16 - E.2023/39

Samsun Basketbol Akademi Spor Kulübü antrenörü Erdem Işık’ın, 13.01.2023 tarihinde Samsun’da oynanan İlkadım Belediyesi Samsun – Adana Sertaş Spor TB2L müsabakası ile ilgili olarak, saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle ve ihlalin 2022–2023 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/5. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/41)

 

17 - E.2023/40

Fenerbahçe Spor Kulübü görevlisi Fatih Balcı’nın, 16.01.2023 tarihinde Ankara’da oynanan TED Ankara Kolejliler – Fenerbahçe BGLK müsabakasındaki kişilik haklarına saldırısı nedeniyle, ihlalin 2022–2023 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/5. maddeleri gereğince 750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/3. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 468,75-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/42)

 

18 - E.2023/41

NEF Vakfı Spor Kulübü görevlisi Fikret Doğan’ın, 16.01.2023 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbul Anka Spor – NEF TB2L müsabakası ile ilgili olarak;

a.   Saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle ve ihlalin 2022–2023 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, eylemin Basketbol Disiplin Talimatı’nın 11. maddesinde düzenlenen haksız tahrik altında işlendiği anlaşıldığından verilen ceza yarı oranında indirilerek 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Kişilik haklarına saldırısı nedeniyle, ihlalin 2022–2023 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/5. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/3. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. maddesi gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

d.  Cezaların toplanması sureti ile 2.937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/43)

 

Karar verilmiştir.

 

TBF Disiplin Kurulu

 

Sosyal Medya Hesaplarımız

Mobil App İndir (Ücretsiz)


  • İsim Sponsoru

Türkiye Basketbol Federasyonu
Sinan Erdem Spor Salonu, Zuhuratbaba Mah. Ataköy Bulvarı No: 14 Bakırköy | İSTANBUL