Türkiye Basketbol Federasyonu

Şu an kullandığınız Internet Explorer bir çok modern web teknolojisini desteklememektedir. Bu sebeple sitemizi görüntülerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Google Chrome Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi daha modern bir internet tarayıcı kullanmanızı öneririz.

13.02.2020 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

13.02.2020

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 13 Şubat 2020 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.


Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 13 Şubat 2020 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

 

1 - E.2020/48

Mardin Büyükşehir Başak Spor Kulübü görevlisi Taylan Karaboğa, her ne kadar Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. maddesinin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, sevke konu eylem kesin ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilemediğinden hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile;  (K.2020/59)

 

2 - E.2020/51

Karşıyaka Spor Kulübü’nün, 01.02.2020 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Frutti Extra Bursaspor ING Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak; Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 37.1. maddesine aykırı biçimde salonda hazır ambulans bulundurmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/60)

 

3 - E.2020/53

01.02.2020 tarihinde Bursa’da oynanan Bursa Büyükşehir – Nesibe Aydın TKBL müsabakası ile ilgili olarak;

a.   Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü yöneticisi Yunus Emre Gelen’in, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. maddesini ihlali nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlilerine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen para cezası takdiren ¼ oranında arttırılarak 45 gün hak mahrumiyeti ve 4.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten -infazı tedbir tarihi 05.02.2020’den başlamak üzere ve Basketbol Disiplin Talimatı’nın 60/4. maddesi hükmüyle- 23 gün hak mahrumiyeti ve 2.187,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü yöneticisi Dergah Mansur Alkan’ın;

               i.    Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. maddesini ihlali nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlilerine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen para cezası takdiren ¼ oranında arttırılarak 45 gün hak mahrumiyeti ve 4.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten -infazı tedbir tarihi 05.02.2020’den başlamak üzere ve Basketbol Disiplin Talimatı’nın 60/4. maddesi hükmüyle- 23 gün hak mahrumiyeti ve 2.187,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

             ii.    Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. maddesini ihlali nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/4. maddesi gereğince 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlilerine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 4.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

           iii.    Cezaların toplanması suretiyle neticeten -infazı tedbir tarihi 05.02.2020’den başlamak üzere- 23 gün hak mahrumiyeti ve 6.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/61)

 

4 - E.2020/55

Nazilli Belediye Spor Kulübü antrenörü Öğünç Tokgöz’ün, 08.02.2020 tarihinde Aydın’da oynanan Nazilli Belediye – Ege Üniversitesi GSK TB2L müsabakasındaki diskalifiye sonrası hakareti nedeniyle, ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği ve eylemin birden fazla kişinin kişilik hakkını zedelediği hususları birlikte dikkate alınarak, madde metninde belirlenen asgari hadden uzaklaşılmak sureti ile Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince takdiren 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlilerine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/62)

 

5 - E.2020/56

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 08.02.2020 tarihinde İzmir’de oynanan İzmir Bşb. – İstanbul Basketbol Feneri KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 30. maddesine aykırı biçimde salonda hazır ambulans bulundurmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/63)

 

6 - E.2020/57

Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün, 08.02.2020 tarihinde Balıkesir’de oynanan Teksüt Bandırma BK – Beşiktaş Sompo Sigorta ING Basketbol Süper Ligi müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

a.   Eylemin 2019–2020 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince 3.750,00-TL eklenmek sureti ile toplam 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Her ne kadar çirkin ve kötü tezahürat ihlali gerçekleşmiş olsa dahi, müsabaka görevlileri raporlarında tespit edilen çirkin ve kötü tezahüratların tamamının başlaması akabinde önlenmeleri için Kulüp görevlileri tarafından derhal müdahalede bulunulması, yapılan etkin müdahale ile durdurulduğu rapor edilen tezahüratların bir daha gerçekleşmemesi için seyircilerin müsabaka boyunca kontrol altında tutulmuş olması, böylelikle   etkili-sürekli-olumlu gayretler neticesinde olası ihlallerin de önüne geçilmesinin sağlanması Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 9.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/64)

 

7 - E.2020/58

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün, 08.02.2020 tarihinde Balıkesir’de oynanan Teksüt Bandırma BK – Beşiktaş Sompo Sigorta ING Basketbol Süper Ligi müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

a.   Eylemin 2019–2020 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince 3.750,00-TL eklenmek sureti ile toplam 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Kulüp görevlilerinin, müsabaka görevlileri raporlarında tespit edilen yardımları ve ihlalin önlenmesi adına ortaya konulan olumlu gayretleri Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ¼ oranında indirilerek neticeten 14.062,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/65)

 

8 - E.2020/59

Kastamonu Yıldızlar Topluluğu All Star Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 09.02.2020 tarihinde Kastamonu’da oynanan Kastamonu All Star – Altınel KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 87.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/66)

 

9 - E.2020/60

İskenderun Mithatpaşa Spor Kulübü basketbolcusu Berk Kuseyri’nin, 12.02.2020 tarihinde Niğde’de oynanan Ve Basket Spor – İskenderun Mithatpaşa U-14 Erkekler 4. Grup Bölge Şampiyonası müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve müsabakanın oynandığı yaş kategorisi dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 3 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren 1/3 oranında arttırılarak 4 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten -infazı tedbir tarihi 12.02.2020’den başlamak üzere- 2 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/67)

 

10 - E.2020/61

Ege Mega Spor Kulübü Başkanı Haldun Oruç’un, 12.02.2020 tarihinde Isparta’da oynanan Manisa Yunus Emre Belediye Spor – Ege Mega Spor U-14 Kızlar 2. Grup Bölge Şampiyonası müsabakasındaki hakaret suretiyle kişilik haklarına saldırısı nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/68)

 

Karar verilmiştir.

 

Av. Can YALÇINKAYA

Disiplin Kurulu Başkanı

Sosyal Medya Hesaplarımız

Mobil App İndir (Ücretsiz)

Türkiye Basketbol Federasyonu
TBF Binası 10. Yıl Caddesi 34020 Zeytinburnu | İstanbul