2016-2017 Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Kapsamında Düzenlenecek Olan Altyapı Şampiyonaları Programı Belirlendi

2016-2017 Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Kapsamında Düzenlenecek Olan Altyapı Şampiyonaları Programı Ekler Kısmında Yer Almaktadır.


Katılma Koşulları Yurtiçi Faaliyetleri Yönergesinde Belirtilmiştir.

9.   Katılma Koşulları

9.1     Kulüplerin, Yurtiçi Faaliyetlerde yer alabilmesine ait esaslar basketbol dalındaki faaliyetleri göz önünde bulundurularak Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir.

9.2     Sezon başında ilan edilen statülere göre katılma hakkı elde eden bir kulüp herhangi bir nedenle hak kazandığı faaliyete katılmazsa bu kulüp yerine takım daveti Federasyon tarafından yapılır.

9.3     Kulüplerin, Yurtiçi Faaliyetlerine katılabilmek için bağlı bulundukları İl Müdürlükleri tarafından aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması gereklidir.

(1)  Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş kulüplerden en az dört takım arasında, Yerel Lig Faaliyetleri Yönergesine uygun şekilde lig düzenlenmesi,

(2)  Her kategori için düzenlenecek lig fikstürlerinin Federasyona onaylatılması, 

(3)  Her hangi bir kategoride Yurtiçi Faaliyetlerine katılmaya hak kazanmış olan kulübün(veya kulüplerin), her faaliyet için ilan edilmiş olan organizasyon tarihinden 10 gün önce isminin ve söz konusu organizasyona iştirak edip(kulüp taahhüt yazısı), etmeyeceğinin bildirilmiş olması

9.4     Bölge Şampiyonası,  Yarı Finaller ve Türkiye Şampiyonası’na katılacağını bildirdiği halde katılmayan takımlar, mazeretlerinin geçerli bulunmaması halinde organizasyon aksaklığı masrafları karşılığı 500 TL para cezası verilir. Ceza alan kulüp sezon başına kadar bu cezayı ödemediği takdirde ertesi sene ceza aldığı kategorideki takımı katılma hakkı elde etmiş olsa dahi Yurtiçi Faaliyetlere çağrılmaz.

9.5     Federasyon’un izni olmadan herhangi bir şampiyonada iki defa sahaya çıkmayarak, hükmen yenik sayılan takımlar şampiyona dışı kalırlar ve bir sonraki sezon hak etmiş dahi olsalar aynı kategoride şampiyonalara alınmazlar